فریت بار مسافری

طبق قوانین هواپیمایی و مقررات بار، مسافرین در هنگام سفر، اجازه حمل بار به مقدار ناچیز و مشخصی را دارند. هنگام تحویل چمدانها به کارمندان هواپیمایی در ترمینال مسافری، هر یک کیلو اضافه بار مشمول هزینه  گزاف و سنگین خواهد شد. این سیاست درآمد زایی خوبی برای هواپیمایی ها و کاملا به ضرر شما مسافرین می باشد. لذا مسافرینی که از قبل اطلاعات درمورد اضافه بار کسب نکرده اند محکوم به پرداخت صدها دلار پول اضافه به هواپیمایی می شوند اما درصورتیکه مسافرین ازقبل برنامه ریزی کرده باشند، می توانند از پرداخت هزینه اضافه بار رهایی یافته و لذت حمل بار باقیمتی بسیار مناسب وبدون دردسر را تجربه کنند.

شرکت هما اکسپرس که نماینده رسمی ایرلاین های ایرانی وخارجی در ایران می باشد، قادر به ارائه سرویس کامل فریت بار مسافری به مسافران گرامی می باشد. مسافران خروجی از ایران بدون درنظرگرفتن تابعیت، علاوه بر لوازم شخصی می توانند در حد متعارف وغیرتجاری، کالای ایرانی و غیرایرانی را به عنوان فریت مسافر ازکشور خارج کنند.
 هم وطنانی که به هرعلت اقدام به مهاجرت به آمریکا، کانادا، اروپا ویا دیگر کشورها را داشته باشند می توانند بسته بندی تخصصی، حمل دریایی و هوایی و زمینی لوازم منزل خود را با اطمینان کامل به شرکت هما اکسپرس بسپارند چراکه هزینه حمل بار به صورت بارهوایی جهت حمل لوازم منزل بسیار پایین تر از هزینه گزافی است که مسافرین هوایی باید در قسمت پذیرش بار به عنوان جریمه اضافه باربه هواپیمایی پرداخت نمایند. لذا درخواست ما از مهاجرین و مسافرین محترم این است که بادرنظرگرفتن وقت ومیزان بار، بادفترشرکت هما اکسپرس تماس حاصل نموده، پرسنل مجرب ما با حضور درمنزل، هزینه بسته بندی را درمحل برآورد کرده و حمل کالای شما به فرودگاه ،بندر و یا گمرک مبداء وانجام امور گمرکی را به عهده خواهیم گرفت و بهترین نرخ حمل ازطریق هوایی، دریایی و یازمینی را دراسرع وقت به شما اعلام می نماییم و در رابطه با راهنمای فریت بار مسافری لازم را ارائه می دهیم.