در سالهای اخیر و با گسترش مبادلات و ایجاد همکاریهای بیشتر میان شرکتهای ایرانی و خارجی نیاز به یک یا چند شرکت داخلی که بتواند خدمات پست سریع جهت حمل کالاهای نمونه، کوچک و پاکات را ارایه نماید بسیار احساس می شد.

در سالهای اخیر و با گسترش مبادلات و ایجاد همکاریهای بیشتر میان شرکتهای ایرانی و خارجی نیاز به یک یا چند شرکت داخلی که بتواند خدمات پست سریع جهت حمل کالاهای نمونه، کوچک و پاکات را ارایه نماید بسیار احساس می شد. از اینرو شرکت هما اکسپرس با بهره مندی از امکانات متنوع و نیز بهره گیری از توان نیروهای داخلی توانسته است بستر مناسبی در این خصوص را فراهم آورد.

در صورت نیاز به مشاوره یا برای سوال در مورد هزینه ارسال بار به صورت خدمات ارزش افزوده لجستیکی با کارشناسان ما در تماس باشید؛ با پر کردن این فرم یا تماس تلفنی با شماره 89444.

021-55678112,13

09126061900خارج ساعات اداری: